Moa Wibom Läkare Familj

Moa Wibom Läkare Familj
Moa Wibom Läkare Familj

Moa Wibom Läkare Familj – Moa föddes den 19 mars 1976 och är idag bosatt på Kobbvägen nr 10 i Nyhamnsläge i Stockholm. Moa föddes den 18 november. Hon har varit i villan eller det lilla huset där hon för närvarande bor sedan 1 februari 2008. Hon har två huskamrater, Mikael och Mårten, för tillfället. Det har gjorts mycket forskning på Moa. Vi har berättat för 225 personer om henne den här månaden.

Moa är verksamhetschef för en institution för tillfället. De flesta som använder detta för att leta efter Moa gör det i Stockholm. I ett flertal utfrågningar för minderåriga och unga vuxna med en förälder som uppvisar demenssjuka tendenser har Moa Wibom vittnat som en del av ett expertteam. Hon är överläkare på intagsavdelningen kognitiv medicin på Ngelholms sjukhus.

Såvitt jag vet är du Moa Wibom.

Jag undrade om och varför unga lyssnare behöver något särskilt boende. På grund av den utbredda kunskapen om dessa sjukdomar och deras effekter står barn inför två stora utmaningar. Försök till att börja med att säga “ingen fattar” när du kontaktar andra med nyheter om dina föräldrars sjukdom. Att växa upp med någon kan till exempel vara svårt om de har svårt att ta hand om sig själva när de åldras och förväntas ta hand om dig. Ständig stress från att behöva ta hand om någon konstant.

Vilka tror du att deras största utmaningar är baserat på deras berättelser?

en övertygande önskan om ensam tid. Att dölja sina talanger och potential för att inte bli stämplad som “stämplad” eller ohederlig, eftersom ens föräldrar är det. Detsamma bör göras för vuxna manliga arbetstagare av vårdgivare och socialbidrag. När en förälder är sjuk kan den andra se barnets roll som vårdgivare som likvärdig med sin egen. Ett barn kan känna sig gammal eller bortglömd om de har två uppsättningar föräldrar. Detta kan hända även om barnet har två biologiska föräldrar.

Hur ger du en hand till människorna du möter?

genom att få kunskap. Ett barns uppfattning om sina föräldrar kan förändras från inkompetent till sjuk när han eller hon lär sig om mekanismerna bakom kognitiva funktionsnedsättningar. Att känna igen språket för vad det är – slang – kommer att hjälpa dig att kommunicera mer effektivt med dina föräldrar. Frågan kommer att få en ny form om du har problem med att lära dig språket.

Insikten om att ens mentala förmågor så småningom kommer att minska till den grad att man inte längre kan fungera. Dagens ungdomar kräver vår ärlighet och vänlighet, särskilt när vi diskuterar känsliga ämnen. Till dess ära är lukten inte alltför överväldigande. Jag ber att dina farföräldrar fortsätter att må bra och förblir bra. Föräldrar bör komma ihåg vikten av att deras barn bibehåller självständighet när de ger vård eller stöd.

När är rätt tidpunkt att berätta för små barn när deras föräldrar är sjuka?

Vi träffas varje vecka för att äta, titta på fotboll och ha det trevligt. Jag berättar för dem hur många andra barn jag har träffat som också växt upp med stoiska föräldrar och vilken tur de har. Följer du mig hittills? “Känner du igen det?” Vanliga svar är “min mamma ska dö” och andra liknande smeknamn. En uppriktig bedömning, som alltid är välkommen. Vi kommer tillbaka till fotbollsmatchen efter det.

Jag kan förvänta mig att de märker min närvaro och frågar vidare. Å andra sidan tror jag att även de yngsta barnen kan lära sig mycket om världens säkerhet genom att observera hur deras föräldrar reagerar på deras förfrågningar. Lika livsviktigt, enligt mig. Vem mer har diagnostiserats med demens som du, och hur kan de dra nytta av din erfarenhet?

Den tidpunkt då en patient får en diagnos är avgörande i läkningsprocessen. Den genomsnittliga tiden från det att föräldrar först märker symtom till att en medicinsk diagnos ställs är 2,5 år. Det är därför försiktighetsåtgärder måste vidtas innan några tecken på kontaminering uppträder, och sedan rutinmässigt tillämpas av skickliga individer.

Det finns inget behov av att experimentera; håll bara utkik efter andra svåra sjukdomar. Kan du sprida lite ljus över hur de åstadkommer denna bedrift? Lyckligtvis finns akutvård för barn på ett antal sjukhus. Denna tidiga uppvisning av intresse är ganska lovande. Enligt min mening bör vi undvika att prata om psykisk sjukdom helt och hållet.

De samlar ihop de vuxna och matar dem till barnen som munkavle. Dessa sjukdomar och störningar bör inte slås ihop under paraplytermen “demens”, utan snarare identifieras med sina specifika beteckningar, såsom Alzheimers sjukdom, frontotemporal demens och Lewy-kroppsdemens. Detta skulle göra allt tydligare och slutligen lösa debatten om behandlingens effektivitet. På sina olika sätt hittar de något speciellt med henne.

Moa Wibom Läkare Familj

Ljusk Villa i Nyhamnsläge tillhörande Moa Wibom. En av hennes rumskamrater är en kille som heter Mikael Vestlund Wibom. Hon föddes den 19 mars och hennes namn valdes den 18 november. Hennes bostad är värd cirka 6,1 miljoner svenska kronor. En magisk dryck som förhindrar åldrande för alltid, Moa Wibom är ansvarig för skiftövervakningen på Angholms sjukhus Kognitivmedicinska enhet. Hon är medlem i Fight Dementia-projektet och läser även för barn medan de väntar på sina möten.

Om du har erfarenhet av att arbeta med människor som är psykiskt sjuka, när började du med det?

Jag avslutade läkarutbildningen 2002 och tog min medicinska doktorsexamen. Mina förhoppningar om trippig, mossig galenskap uppfylldes inte. Ändå blev det väldigt snart uppenbart att detta var ett fascinerande ämne. Underbara människor föreställde sig kreativa metoder för att hjälpa personer med demens när de väntade på patienten, och de väckte patientens nära och kära till liv. Efter det visste jag att demensvården var där jag hörde hemma yrkesmässigt. Jag gick tillbaka till skolan och tog min magisterexamen i sylvatisk medicin från Karolinska Institutet.

Var kommer inspirationen ifrån att ta hand om dina patienter på rätt sätt?

Förödande som de är, har demenssjukdomar för närvarande inga effektiva terapeutiska alternativ. Våra patienter är en del av en grupp som tyvärr den breda allmänheten har liten empati för. Ännu mer bör vi stå med dem och försvara deras anspråk på lika värde.

Jag tror att om mer pengar spenderades på att undersöka sjukdomens ursprung, kan vi se dramatiska förbättringar. De utmaningar jag har ställts inför har alltid motiverat mig att hitta lösningar. Våra uttryck för sympati för dessa människor, liksom vår förståelse för deras svåra situation, har utrymme att växa.

Varför valde du att arbeta med unga volontärer på Alzheimerfonden?

Den hemliga passagen användes av mig. Kuratorn och receptionsagenten i vårt team visste precis en gång att de behövde en läkare som pratade svenska. Det var en ära att få vara med bland en så intressant och mångsidig grupp unga människor. De känner sig extremt ensamma och frånkopplade. Du bör nog undvika att vara för långt ifrån dem hela tiden. Vi är skyldiga dem att försöka förstå demens och andra former av kognitiv försämring.

Enligt min mening prioriterar du frågan om vi ska gå från begreppet “demens” till “kognitiv störning” högt eller inte. Berätta!

Eftersom det antyder att den avlidne inte har någon själ, är ordet “död” missvisande. Demenssjuka är inte helt ologiska, men de har brister inom åtminstone ett kognitionsområde. Potentiella förmågor inkluderar återkallande, analys, ursprungliga tankar, uttryck, lyssna, se och prata. Kognitiv försämring kan orsakas av en mängd olika medicinska problem, inklusive Alzheimers, hjärt-kärlsjukdomar och frontotemporal demens.

Istället för att ställa en allmän diagnos av “demens” behöver vi en öppen diskussion om spektrumet av psykiska sjukdomar och konsekvenserna av var och en. Som ordspråket säger, “bara ditt sinne” är inte allt som är i fara. I samma utsträckning som att ha ett neurologiskt problem inte är att vara “psykiskt sjuk”, Postkodlotteriet har skänkt 5 miljoner dollar till Alzheimerföreningen för att organisationen ska kunna fortsätta sin satsning mot demens.

Hur stor inverkan förväntar du dig att dessa medel ger?

För hemlösa och utsatta ungdomar är vår sidas förmåga att koppla samman personer i liknande situationer en livlina. De många möjligheter till social interaktion som finns på våra gårdar ger våra ungdomar en fantastisk motivation. Målet med våra läsningar är att stärka unga människor genom att öka deras kunskap om hälsofrågor.

Vår kampanj Fight Demens för att öka medvetenheten om demens och andra former av kognitiva funktionsnedsättningar bland äldre är mycket uppskattad. För företagets yngre arbetskrafts skull är jag optimistisk att vi kan förbättra dess grund. Utsikten att övertyga politiska ledare att ändra de normer som dagens ungdom hålls till är källan till mitt största hopp. Om du är intresserad av att läsa mer innehåll relaterat till psykisk hälsa kan du göra det genom att klicka här.

Faktaruta

I närvaro av kognitiv sjukdom försämras mentala förmågor snabbt. Åldersrelaterade förändringar i hippocampus och lillhjärnan leder till nedgången i kognitiva och motoriska förmågor som kallas demens. dålig; flera orsaker kan spela in här. En gång kallades dessa sjukdomar helt enkelt som “demens”, klassificeras dessa sjukdomar nu enligt nya diagnostiska kriterier som “kognitiva störningar.”

De som har diagnostiserats med en kognitiv sjukdom visar nedgång i kognitiv prestation över hela linjen. .Förutom IQ finns det utrymme för modifiering inom områden som perception, exekutiva funktioner (planering och genomförande), språk, inredning och interpersonella färdigheter (karaktär och relationer).

Symtomen skiljer sig från en individ till en annan och från ett tillstånd till ett annat. har. Alzheimers sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, frontotemporal demens och Lewy body demens.ätt är bara några av de många sjukdomar och tillstånd som kan leda till kognitiv förlust och kraftigt försämra patientens livskvalitet.

Förlust av medvetenhet orsakas av att hjärnceller dör på grund av en oidentifierad sjukdom. När en seniors kognitiva förmågor börjar avta är det uppenbart att upptäcka. Det är möjligt för någon att ljuga för sig själv om hur bra de har det medan de i verkligheten vet att de inte är det.

Därför uthärdar många människor sin smärta i tysthet under mycket lång tid innan de bestämmer sig för att söka hjälp. Diagnostiska tester kan hjälpa läkare att avgöra vad som är fel på en patient. En persons död inträffar för att de har tappat kontrollen över krokodilens andnings- och cirkulationssystem när deras hjärncellerna brutits dow.

I detta sista skede kan patienter börja beskriva sina symtom (med termen “demens”), och det är vid denna tidpunkt som de flesta människors sinnen frammanar bilder av en psykisk kris. Detta gäller under hela varaktigheten av en sjuk persons sjukdom.

Moa Wibom Läkare Familj
Moa Wibom Läkare Familj

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *