Ardalan Shekarabi Längd
Ardalan Shekarabi Längd

Ardalan Shekarabi Längd – Du har förmodligen hört eller sett den svenska socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi diskutera pension, hälsovård och omskolning. Men hur vaksam är du i din övervakning av socialisten? Nyheter24 täcker allt från Shekarabs familj och barn till hans skolgång och karriär.

När fyllde Ardalan Shekarabi laglig ålder? Ardalan Shekarabi, som för närvarande är Sveriges socialförsäkringsminister, föddes den 28 november 1978 i Manchester, England. Hur lång är han, grovt sett? Sjuttiofem centimeter lång. Kan du berätta om Ardalan Shekarabis akademiska bakgrund?

I hans egen cv står det att Ardalan Shekarabi har en juristexamen från Uppsala universitet och en journalistexamen från Poppius journalisthögskola. Ardalan Shekarabi, en domare och politiker (socialdemokrat) från Sverige, föddes i Manchester, England den 28 november 1978. Från 2019 till 2022, och igen från 6 oktober till 18 oktober 2022, var han Sveriges arbetsminister och Ekonomi.

Shekarabi är inte ny på området för civilt ministerskap. Den 15 april 2013 svors Shekarabi in som premiärminister. Han är också en pålitlig tjänsteman i det socialdemokratiska partiets ledning. Ardalan Shekarab är son till Hassan och Sajadi Sahra, Shekarabis. Han tillbringade sin barndom i den iranska staden Shahriyar, inte långt från Teheran, även om han föddes i Manchester, England.

1989 flydde Shekarabi och hans mamma politisk förföljelse i Iran och landade i Sverige. Shekarabi gick in i en specialundervisning i första klass och de flyttade in i en delad lägenhet i Gävle. Sedan den förra regeringen skärpte invandringspolitiken med de så kallade Luciaavtalen den 13 december 1989 har det varit svårare för asylsökande att säkra rättsställning i Sverige.

Den sökandes familj valde att gömma sig efter att ha fått avslag på asyl i Sverige för att kunna överklaga beslutet. De godkände en budgetökning för hjälporganisationer 1991. Han gick Uppsala universitets Juristprogram efter att ha avslutat gymnasiet på Gävles Vasaskolan. Hans LL.M. advokat tilldelades honom 2007. En notarie för Gävleborgs länsrätt följde 2008 och 2009.

Efter att ha arbetat som notarie doktorerade han i offentlig rätt vid Sveriges Uppsala universitet mellan 2010 och 2013 och undervisade endast en godkänd forskarkurs under den tiden (ett introduktionsseminarium för 15 gymnasieelever som avslutades den 31 maj 2012). Det verkar som om han inte bestrider detta. Han är romantiskt inblandad med Thérèse Skoglund Shekarabi, en stadspolis. De är en familj på tre, med tre barn.

Ett långt lopp i politiken

1993 blev Shekarabi aktiv i Unga Socialdemokraterna (SSU) i Gävleborgsområdet. Han har varit SSU:s Uppsaladistriktsledare och ideologisk representant i styrelsen. Under läsåret 2002-2003 var han även tidningens chefredaktör. Han korresponderade med Thomas Bodström medan han var anställd på Kooperativa Institutet och det svenska justitiedepartementet. Vid SSU-kongressen som hölls i Karlstad, Sverige mellan den 4 och 8 augusti 2003, valdes Shekarabi enhälligt till ny förbundsordförande, efter Mikael Damberg.

Shekarabi hävdar att han är en senior medlem i ungdomsförbundet, ungefär som sina föregångare. Shekarabi var en inflytelserik figur inom så olika områden som bostadspolitik, ungdomsarbetslöshet, integrationspolitik och den israelisk-palestinska konflikten. SSU, med Shekarabis i spetsen, drev på för en försvagning av utlänningsnämnden, som ansågs ge en säker rättslig ram på den tiden; men detta ramverk bestrids nu av Migrationsdomstolen.

Resultaten av 2009 års val till Europaparlamentet

Shekarabi var en av de första som kritiserade den politiska eliten för dess bristande engagemang i efterdyningarna av EU-omröstningen 2004. Han antog att det låga valdeltagandet (37,9 % för att vara exakt) orsakades av att politiska partier inte pratade tillräckligt om EU:s politik.

Shekarabis utdragna tirad mot valet till Europaparlamentet slutade med att han kallade det “ett enormt misslyckande för socialdemokratin”. Shekarabi var socialdemokraternas åttonde plats i valet till Europaparlamentet 2009. Under valrörelsen ställde Shekarabi många frågor. Han påbörjade ett antal anti-SMS-initiativ, bland annat webbplatsen skuldsatt.nu.

När Shekarabi utmanade socialister över den omstridda Ipred-lagen, hamnade även han under eld. Shekarabi fick stor uppmärksamhet när den iranske självständighetskrigaren Ahmad Batebi besökte Sverige. Shekarabi, som vann dalen med stöd av nästan 20 000 väljare, valdes in i EU-parlamentet för att ta positionen som medlem i det socialdemokratiska partiet.

Kriskommissionen under 2010-2011

Shekarabi sökte en plats i Sveriges riksdag 2010 och lyckades bli vald att representera Stockholms läns landsting. Det socialdemokratiska partiets styrande råd inrättade en krispanel efter mellanårsvalet 2010 för att undersöka partiets till synes kroniska stagnation.

Partiets ledning beslutade att sätta Shekarabi och Anna Johansson, en politiker från Göteborg, som ansvariga för uppdraget. Många akademiker, affärsmän och medlemmar av allmänheten talade vid offentliga utfrågningar som kommissionen höll.

Det diskuterades och studerades socialdemokraternas teoretiska ramar, partistruktur och politiska plattform. Kommissionens slutrapport skulle lämnas i februari 2011. Den slutliga studien gav flera rekommendationer för att hjälpa det socialdemokratiska partiet att återhämta sig från sin nuvarande politiska och organisatoriska kris.

Ardalan Shekarabi Längd

Efter att ha arbetat i kriskommissionen gick Shekarabi tillbaka till sina studier vid Uppsala universitets juridiska institut. Hans studier fokuserar på frågor av allmänt intresse. Vintern 2012 släppte Shekarabi och tankesmedjan Arenagroup en rapport om statliga entreprenörers vinster.

I detta dokument analyserade Shekarabi frågan om vinstkontroll inom jordbrukssektorn utförligt.[26] Flera genomförbara strategier för att reglera betalningsprocenten övervägdes också. Flera planer som ursprungligen röstades ner av Socialdemokraternas nationella plattform för jordbruk tillkom senare.

Utrikesminister (2014–2019)

Ardalan Shekarabi, Magdalena Andersson och Per Bolund är de nyaste ledamöterna i Löfvens kabinett. De svors alla in den 3 oktober. Efter riksdagsvalet 2014 övertog Löfven I-kabinettet makten. Den 3 oktober 2014 blev Shekarabi civilminister i det nybildade kabinettet.

Lokal administration, statlig administration, arbetspolitik och offentligt engagemang var alla under hans ansvarsområde som civilminister. Den nya stavningsregeln han fick igenom kräver att alla svenska speltillverkare och utgivare skaffar lämplig licens eller ansikte stängs ner.

Shekarabi var så kunnig att han svarade på förfrågningar om lotterivinster. Förvaltningen inrättade den så kallade Reepalu-utredningen för att skingra fördelarna med valet 2014. Löfvenförvaltningen föreslog i mars en åtgärd med den påstådda avsikten att minska privata välfärdsaktörers potentiella vinster.

Fynden från Reepalu låg till grund för lagförslaget. Eftersom antalet anställda är lägre, arbetsvillkoren är stabilare och de ekonomiska belöningarna är mindre inom vinstdriven utbildning och hälsovård, föreslog Shekarabi att ett tak för företagens vinster var nödvändigt.

Trots att de tidigare har krävt ett totalförbud mot insamling i skolan har Sverigedemokraterna nu öppnat slussarna för obegränsad insamling av rädsla för att förlora stöd. I en minnesvärd intervju med Dagens Nyheter som publicerades i december 2017 redogjorde Shekarabi för sin tid som flykting i Sverige och sitt motstånd mot regeringen Löfvens konservativa migrationspolitik.

Han antydde att Sverige måste överge sin nuvarande invandringsstrategi så att det inte spårar ur dess framsteg mot att bli en förebild i välfärdsstaten. Under sin tid som civilminister var Shekarabi en av få socialdemokratiska ledare som öppet sökte debatt med Sverigedemokraterna.

Shekarabi Efter att Sverigedemokraterna sagt att de skulle rösta emot regeringen Löfvens förslag om att ge mandat till bonusar och incitament för företag som deltar i upphandlingar, utmanade Jimmie kesson honom till en debatt. Efter att kesson svarat “ja” avslutades septemberdebatten 2016 i Bromölla, Sverige. Samma dag som Sveriges nye statsminister Stefan Löfven introducerade sin administration (21 januari 2019) uppgraderades Shekarabi till civilminister. I detta sammanhang blev han även minister med ansvar för konsumentfrågor.

Kontroverser

Shekarabis valkampanj 2003 finansierades till stor del av pengar från en intern SSU-fond[38] avsatt för integrationsprojekt, enligt en rapport som publicerades i Dagens Nyheter i december 2004. Dagens Nyheter rapporterar att Shekarabi, som allmänt ansågs vara en drivande kraft bakom kuppen, hävdade att han inte var medveten om källan till finansieringen.

Från och med mars 2005 var Shekarabi polismästare i Uppsala län, trots att han varken var svensk medborgare eller bosatt i länet. Det jobbet lämnade han så småningom och flyttade till Nacka. I SSU:s verbala sparring med den mer EU-vänliga Lina Afvander blev Shekarabi, som förespråkar tätare förbindelser med EU, utsatt för angrepp från den västra fraktionen.

Efter att ha blivit vald till förbundsledare 2003 intog Shekarabi ja-sidan en neutral hållning i ämnet Sveriges medlemskap i EMU, till skillnad från sin motståndare som hade kämpat mot Sveriges medlemskap i EMU. En stor utrensning av medlemmar som pågått i decennier lades så småningom till vila under Shekarabs tid som förbundschef för SSU.

Antalet delegater varje distrikt kan skicka till det årliga konventet är en bra indikator på organisationens hälsa, men det kan också ha spelat en roll i en intern maktkamp i takt med att medlemsantalet har vuxit. Shekarabis avgng behövdes på den tiden i flera Stockholmskvarter. Under Shekarabis tid som landshövding tycks hans eget distrikt, Uppsala-distriktet, ha sett en dramatisk ökning av antalet representanter.

Peter Gustavsson, ledamot i styrelsen, håller inte med om Shekarabis påstående att så inte var fallet och menar istället att alla inblandade på den nivån måste ha varit medvetna om det. Kritiken som Shekarabi fick ledde till att han beslutade sig för att inte söka omval som SSU-president vid 2005 års konvent.

Ardalan Shekarabi Längd
Ardalan Shekarabi Längd

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *