Anders Thornberg Linda Staaf

Anders Thornberg Linda Staaf
Anders Thornberg Linda Staaf

Anders Thornberg Linda Staaf – Rikspolischefen Anders Thornberg kände tydligen till Linda Staafs affär med hennes chef Mats Löfving redan i december 2015. Ett papper med Expressens citat på. Polischef Ari Stenman ska ha lämnat extra information i december 2021 om att Linda Staaf, Noas underrättelsechef, haft en koppling med sin arbetsgivare Mats Löfving från 2015 till 2021 i en mordpromenad som Expressen nådde.

Sveriges statsminister Anders Thornberg valde att avrätta monarken trots omfattande lovord. Anders Thornberg, vilket framgår av hans interaktioner med monumentet före, under och efter dess sammansättning föreslog SVT Nyheter. Glöm inte att lämna dina anteckningar. Medan Anders Thornberg i en nyligen intervju med TT höll fast vid att intima relationer mellan medarbetare och chefer är olämpliga gav han intrycket att han inte kände till Staafs och Löfvings romantiska status.

Har du tänkt på hur den här länken potentiellt kan slå tillbaka på dig?

Om vi hittar en anslutning har vi ett problem. Dejtingrelationer mellan chef och anställd är ogillade. Effekter på belåtenhet, förnuft och kanske andra element. Detta bör också framgå av testresultaten. Detta inträffade i juli 2015, men jag drev inte byrån då. Enligt en artikel av Linda Staaf publicerad i Expressen är hyllningsvideons skildring av Ari Stenman i strid med verkligheten.

Staaf säger till Expressens journalist, “Den här historien har dragit i väg fullkomligt, bde i media och i det som du nu framför och överensstämmer inte med verkligheten.” Enligt Thornbergs dom ska blanketterna inte längre lämnas in. Polisavdelningens övre led undersöks för potentiellt olagliga handlingar relaterade till den sena inlämnandet av tre anmälningar.

Enligt journalerna har den svenska polischefen Anders Thornberg underlåtit att göra en dom i två separata fall och vägrade resolut att ta med dem i staten Sveriges anklagelser om skuld. Den tredje instansen var ett beslut av chefen för tjänsten som rikspolischef. Stockholms ställföreträdanding rikspolis och regionpolis tog i måndags bort affischer som tillkännagav Mats Löfvings utnämning till chef. Noas underjustitieminister Linda Staaf har varit föremål för anklagelser den senaste tiden.

Det påstås att Mats Löfving misshandlat Linda Staaf mellan 2020 och 2021. En förutredning inleddes förra året, när Löfving fortfarande var Noas köksmästare, om anställningen av Linda Staaf. Läckor från insidan: Hussborgs farfar, Anders Mjärdsjö. Varje gång ärendena sänktes, ringde klagaren. Emellertid kan incidenterna ha undersökts ytterligare i enlighet med arbetslagstiftningen och satts på prov enligt kriterier för statligt ansvar, till exempel sådana som fastställer om ersättning är berättigad. Man valde istället att lägga skulden för nedfallet.

Utrikesdepartementets chef Anders Thornberg var engagerad i två av nedsättningsbesluten, enligt tidningar som SVT tagit del av. På grund av den senaste tidens medieuppmärksamhet har käranden från 2021 tagit tillbaka ärenden som rör strikt kvinnofridskränkning och strikt tjänstefel.

Det finns inget behov av att fortsätta just nu på grund av brist på ny information. Polismyndigheten fattade beslutet att avskaffa ärendet i maj samma år, vilket framgår av en resolution som ratificerats av Thornberg. Jag kommer inte att gå in på detaljer, förlåt. Lotta Gustavsson, tidigare vice befäl på poliskårens personalansvarslista, var på plats under händelsens hantering och vidhåller att rikspolisen givetvis var informerad.

“Som den etablerade rutinen på gängse.”

Förfrågan hanterades “enligt gängse rutiner”, sa Thornberg till polisens rådgivande nämnd förra veckan. I de två senaste fallen har Thornberg varit i kontakt med Ebba Sverne Arvill, chef för specialutbildning. Hon understryker att det här är ett fall där det inte finns några fastställda protokoll.

SVT har försökt intervjua Sveriges statsminister Anders Thornberg den senaste veckan, men han har avböjt flera gånger. Efter att den här artikeln hade publicerats redan på torsdagseftermiddagen tappade Norges utrikesminister den totalt i en intervju med TT. Det är många ögon på mig när jag hanterar den här situationen.

Jag vet att jag kan komma ut som auktoritär, men jag har ägnat otaliga timmar åt att tänka på det här problemet. Anders Thornberg hävdar, “Jag har gått igenom en rad saker som jag inte kan prata om, och jag känner mig trygg i min hantering av dem.” Anders Thornberg har de senaste veckorna ofta fått frågan om sin roll i Löfvingskandalen.

Hur länge har han känt till Mats Löfvings påstådda relation med Linda Staaf, om han överhuvudtaget känner till det? Varför gick han till Löfving istället för Staaf, mannen som han trodde försökte muta honom, när han fick reda på anmälningarna? Varför kontrollerade han inte bara de två ansökningarna från tjänstgöringslistan? Förlusten av allmänhetens förtroende för brottsbekämpning har potential att minska det statliga stödet för initiativ mot brottslighet.

I en intervju med TT meddelade polismästaren Anders Thornberg att han är nöjd med sin avdelnings hantering av den chockerande situationen som inträffade i december. Sedan Expressen publicerade en artikel om att Noapolismästaren Ari Stenman anklagat Noapolischefen Mats Löfving för brott mot Noa länsman Linda Staaf har kritiken mot Löfving ökat.

En svensk professor i förvaltningsrätt har stämplat det aktuella läget som “återgivet och skevt” av korruption. Sveriges statsminister Leif GW Persson har avgått. Många tidnings- och tidskriftsredaktörer ångrar nu att de stöttat statsminister Thornberg. När Linda Staaf berättade historien om sitt möte med en björn lyssnade huvudskyddsombud Ari Stenman sympatiskt.

Det första kravet som Linda Staaf gjorde mot Mats Löfving i september 2020 innehöll ett utplockat bud från Staaf. Ebba Sverne Arvill, chef för polisens särskilda utredningsavdelning, anmälde muthändelsen som ett fall av bedrägeri. Expressen rapporterar att hon säger sig ha informerat chefen för den kungliga polisen om ansökans detaljer.

Anders Thornberg Linda Staaf

Hon är lite intresserad av att lära sig Anders Thornbergs reaktion på nyheten. Ett år senare, i december 2022, kommer Mats Löfving att hamna i lagligt varmvatten efter att ha gjort en falsk anklagelse om misshandel mot Linda Staaf. Efter att Staaf uppmärksammat polischef Ari Stenman om att hon visste oro för sin egen säkerhet, ändrades rapporten för att lägga till troliga grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredando rubriker. Enligt Mats Löfving väntade Linda Staaf på ett möte med säkerhetschef Ari Stenman.

I praktiken: Löfving

Staaf och Stenman korsades först den 3 december 2021 och stötte sedan på varandra igen en vecka senare den 9 december. Stenman fyllde Thornberg på detaljerna i hennes förfrågningar till Löfving någon gång. Statsministern för Stenman har hävdat att Löfving spionerat på Linda Staaf genom att följa henne till siminrättningar, bagerier och hennes strandpromenader.

Där beskrivs också hur Staaf sätter Löfving försöka stå och gömma sig när hon har varit ute och motionerat och att hon tagit honom på bar gärning – genom att själv gömma sig och sen avslöja honom. Thornberg konsulterade, enligt Stenmans överdrivna minne, till en början den rättframme och naivt betrodda gärningsmannen Mats Löfving snarare än Linda Staaf efter att ha hörts om gripandena.

Att regeringens spionchef informerades om läget och fick möjlighet att prata med Mats har gjort Linda upprörd. Det Linda just har hört är väldigt viktigt, därför uppmanar jag henne att inte ta bort det. Vi pratar om termer som “sexuella trakasserier” och “psykologiska övergrepp”, och jag frågar Linda vad hon tycker om dem och om hon har något att säga i ärendet.

Efter en stund säger Linda till mig att hon inte har något nytt att berätta för mig eftersom allt hon redan har berättat har redan hänt. Jag får en känsla av att hon vill berätta något avgörande för mig, men eftersom regeringsspionen upptäckte var jag befinner mig är jag försiktig.

Lägg ner yxan

Ebba Sverne Arvill uppdaterade Thornberg personligen om den senaste anklagelsen som riktats mot Löfving. Han blev tillsagd att lugna ner sig och backa av chefen för Sveriges polisavdelning. Efter att ha hört talas om hennes intresse för båda ansökningarna instruerade han mig att skicka ett mail med alla relevanta papper till H. Kan berg, som hanterar personligt ansvarsnomineringar, som hon hade specificerat.

Däremot kallades varken lokala eller federala myndigheter i USA att inleda en utredning. Den 20 maj 2022 sa Anders Thornberg att han kommer att starta en kampanj för att utrota alla ärende. Du arbetade ensam för att avsluta testet. Thornberg beslutar att en särskild utredning är nödvändig för att reglera polisens beteende när Expressen drar tillbaka sina tidigare anklagelser mot Löfving. Det är en känslig fråga om utrikespolitik och nationell säkerhet.

Professor Olle Lundin har ifrågasatt den svenska regeringens beslut att acceptera utredningen som ska belysa polisledningens agerande i Löfvingfallet. Thornberg hävdar att regeringen borde ha behandlat rapporten som officiell politik eftersom han är föremål för den. Thornberg begärde att utredningsdatumet skulle flyttas fram till april, men efter en debatt mellan justitieminister Gunnar Strömmer och Anders Thornberg flyttades tidsfristen upp till februari.

Efter samråd med Thornberg kom Gunnar Strömmer fram till att “de grodägg som finns måste skördas så snart som möjligt.” Runar Viksten kan nu börja sitt nya jobb som assistent efter att hans bakgrundskontroll genomförts framgångsrikt. Viksten ska ha tagit bort tre stycken utredningsmaterial från ett möte som hölls på torsdagen i Stockholms polishuset. Han har meddelat SVT att hans första uppdrag blir att göra en karta över det nya landskapet och forska om hur väl individer följer det nya regelverket.

Anders Thornberg Linda Staaf
Anders Thornberg Linda Staaf

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *