Lise Tamm Föräldrar
Lise Tamm Föräldrar

Lise Tamm Föräldrar – De främsta klagandena om gänget säger: “Vi måste investera i skolan.” Att förhindra unga från att vara inblandade i gängkriminalitet kräver riktade satsningar med början i grundskolan. Det sa Lise Tamm, chef för den svenska regeringens anti-internationella och organiserade terrorismbyrå, utifrån SvD:s forskning.

Hon har jämfört Rinkeby med “en krigszon” tidigare och väckt upprördhet hos både ortsbor och myndigheter. Nu har hon försökt övertyga folk om att hon inte kommer att peka ut några chefer för sociala medier för kritik. Det verktyget är problemet, säger hon.

Det finns många fall där brottslingar öppet diskuterade mordplaner och gissade på ledtrådar i samtal där offren inte kunde dö. Lise Tamm, advokat med lång erfarenhet av att kämpa mot grov organiserad brottslighet, säger att det i chattarna beskrivs utförligt att en person ska mördas, att man går omkring och spanar och kollar upp var han är, att man ropar “han har den röda bilen, k dit,” och så vidare.

Domstolarna har inte sett det som en bluff, och ingen tror att de har “kommit ut på topp.” Det fanns inga mobiltelefoner eller internet då. En lycklig brytning som bevisar att lagen, oförändrad sedan 1960-talet, har utökats, som Tamm hävdade. Det fanns inget internet eller enkrotelefoner där.

“Börja inte dricka ännu”

Hon blir nu regeringens go-to-expert på hur man kan bekämpa “självförsörjande” former av korruption. Det handlar om att försöka, misslyckas och försöka igen i ett försök att åtgärda ett problem. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer (M) är målet att fler i “gängets maktfält” ska avrättas. Han kan inte avslöja hur många personer som kan vara inblandade. Han hävdar dock att den svenska polisen har underskattat antalet kriminella nätverk med 30 000.

Vissa gör de tyngsta lyften, men många andra är bara fläckiga. Det är gruppen som den här knuten verkar titta på, säger han. Skjutningarna på polisstationen är i full kapacitet. Hur ska de börja uppmärksamma den här typen av misslyckanden? Enligt Lise Tamm är nyckeln att sätta stopp för problemet innan det förankras. Vi vill inte ha Farsta, därför sätter vi stopp för dem innan de kommer dit.

Tappar kraften innan lagarna är på plats

Gunnar Strömmer räknar med att lagstiftningen kommer att vara på plats under första halvåret 2025, och granskningen ska vara klar i september 2024. Lise Tamm tror att lagstiftningen kommer att få betydande inverkan för Sverige i internationella sammanhang. Kriminaliseringen av deltagande i kriminella organisationer eller mutnätverk är redan väletablerad över hela Europa.

Hon kanske också tycker om att titta på snabba uppföljningar. När ett mord är noggrant planerat kommer det utan tvekan att kosta mer än om mördaren helt enkelt använde en stöld. Jag får se hur vi ställer upp det. Livets fortsättning är särskilt akilleshälen. Den största utmaningen är den ökande svårigheten att hitta jobb som inte kräver en högskoleexamen.

Denna fråga fanns inte på 1980-talet, därför är den mycket ny. Du kan i teorin gå in i närmaste bransch klockan 09.00 och börja jobba veckan därpå. Och om vi fortsätter att göra det “vi” har gjort det senaste decenniet, och aktivt hantera en stor (i förhållande till de flesta andra länder) tillströmning av nyanlända, är det oundvikligt att fler och fler unga människor hamnar i ett permanent meningslöst limbo efter skolan.

Vi kan bygga enorma fabriker med mycket få arbetare och ingen märkbar skillnad i utskriftskvalitet. Nu har politikerna gett bankerna fritt spelrum att aktivt utesluta individer från samhället genom att till exempel vägra behandla transaktioner eller stänga konton utan att ange ett giltigt skäl. Politikers agerande har förvärrat den sociala isoleringen och avbrottet, och drivit in fler människor i den kriminella undervärlden.

De har inget att förlora. Ökade överutgifter har varit det vanligaste sättet att begrava ruttna politik från tidigare tider. Gymkunskaper krävs för allt fler jobb nuförtiden. Jag har själv övertalat ett antal personer att återuppta sin övergivna gymnasieutbildning. Elever i grundskolan ska alla kunna formulera sina efterskolans ambitioner. Mål och värderingar ger inspiration.

Det är en tragedi att så många unga inte har konkreta planer för sin framtid. Många människor är varken seriöst anställda eller inskrivna i skolan. De är lösningsorienterade människor som är enkla att rekrytera till kriminella organisationer. Livet har fått en dålig start hittills. Föräldrar, skolor och det större samhället delar alla ansvaret för denna fråga.

Det måste finnas en nystart för dem som har stannat av. En enkel läsning av en brottsling kan göra det ännu mer kriminellt när det bl.as släppt. Det kriminella företaget misslyckades totalt. Vi behöver en mer effektiv strävan snarare än en hårdare, längre straff. Att tvinga någon att börja bryta mot lagen kallas “stämpling”, och det är ett allvarligt brott.

Men när exakt fri debatt och öppet avslöjande av faktiska missförhållanden existerade är öppet för debatt. Så implikationen kommer att förändras när jag kartlägger en mans situation, diskuterar hans fel eller ger ett exempel (genom att ge mördaren en verklig möjlighet att lyckas). Författare till kriminallitteratur kommer inte att hedras.

Ett möte arrangerades i Gullingeskolan i Tensta mellan föräldrarna till de unga som omkommit i gängvölde, polisen och företrädare för klagarmyndigheten och domstolen. Föräldrar är oroliga för att göra rätt av sina barn. På schemat stod de bekräftade morgnarna i närområdet. Vid mötet kritiserades de tilltalade för sin oförmåga att lägga fram bevis på ett övertygande sätt.

Att erkänna kritiken med värdighet, även på armlängds avstånd, var klagaren Lise Tamm. Klagarmyndighetens företrädare svarade snabbt på den höga bevisbördan och att det är upp till lagstiftaren att förse klagarna med fler verktyg. En annan fråga var bristen på officiell dokumentation, som vittnesmol. Paulina Brandberg, den som lämnade in kravet, toppade svårigheten genom att bara ha tekniska bevis.

En kladd på fönstret ger en oavsiktlig öppning för alternativa förklaringar, som påståendet att svaranden till exempel har lånat ut vapnet – ett argument som kan gå ner som en blyballong i rätten. För att få en ogynnsam dom måste pussel vara klar; för att hitta liknande avgöranden måste alla pusselbitarna vara närvarande. Varje bock är betydande, och ju fler bock vi får, desto större är sannolikheten att vi kan få ett falskt dekret, som Lise Tamm uttryckte det.

Lise Tamm Föräldrar

Jag skulle vilja höra att reglerna tillämpas enhetligt.

I många fall verkar det kretsa kring mord enligt överenskommelse. När de använder tonåringar och ljuger om mordets ursprung undviker de att bli gripna av myndigheterna. Paulina Brandberg varnade för att arbetsstyrkan kommer att förbli stillastående tills fler unga rekryterats. Jag ber om ursäkt till alla som har förlorat någon nära dem.

Jag ska bara säga det högt och tydligt: ni i rättssalen har befriat mördarna. Jag vill höra att lagarna är lika för alla eftersom vi alla är medborgare, sa en av de äldre. Redan från början var domaren i Solna tingsrätt Björn Sknsberg fast i sin övertygelse om att bevisbördan ligger på den tilltalade.

Man kan inte bara “sidosätta domareden” för att det trots allt är en “fruttansvärda brott”. Sknsberg förklarade att om han och hans medarbetare inom underrättelsetjänsten började tillämpa andra beviskrav än de de beordrades att använda, skulle han inte kunna utföra sitt jobb effektivt. Föräldrar uttryckte sitt missnöje över polisens insatser i Järva och poliskåren fick hård kritik som följd.

Det är viktigt att ha en bra relation till grannskapet ur polisens perspektiv, men det kommer inte gratis, som Martin Marmgren uttryckte det. Polisen framhöll att all information är av stort intresse, även om den är anonym. En av de äldste sa: “Det hjälper inte för om du säger något kommer du att bli dödad imorgon.”

Alla Valdresbor har återvänt till Plenisalen idag för att dra igång den nya riksdagsre under pompa och ståt. Efter att alla politiker anlänt till riksdagen välkomnade talman Andreas Norlén kungen och drottningen med genomarbetade ritualer. Men till skillnad från sin mor, tog inte drottning Silvia upp klorna.

Drottningen har blivit rädd av någon anledning. Efter en cola hetta är du fortfarande mer försiktig och föredrar att ta din hälsa i egna händer snarare än andra metoder. Enligt huvudstadens kommunikationschef Margareta Thorgren “är kungen och drottningen lite förkyld, det är av respekt för talmen.”

Det var på morgonen när hertiginnan började hålla lite bete. Det är lätt att bli arg på henne för det, men hon är ingen skör blomma. Det finns flera sätt att behandla sjuka efter en pandemi utan att ta till våld. Hur hertiginnan Silvia blev offer för den lättsamma värden är okänt. Precis vid södra kusten är det väldigt många som är sjuka.

Lise Tamm Föräldrar
Lise Tamm Föräldrar

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *